26.9.2009 - ZKOUŠKA CHOVNOSTI

26. září 2009 absolvovala CUKINA na cvičišti ZKO v České Skalici – Spytě zkoušku chovnosti s výsledkem CHOVNÁ (známka 6, výška v kohoutku 57 cm)